Kjerteminde Avis | 04.09.2010 | 1. sektion | Side 2 | 323 ord | artikel-id: e22be077

Kommunen kigger på både- og badebroer

BØGEBJERG : Beboerne i sommerhusene langs med Bøgebjerg Strand har let til at komme ud med båd - eller ud på en badetur uden at skulle vade hen over et stenbælte først.

Der er nemlig ikke færre end knap 20 bade- og bådebroer opstillet hen langs med sommerhusene.

Om der er givet tilladelse til hver og en af broerne - det står p.t. hen i det uvisse, men på Kerteminde Kommunes tekniske forvaltning er Jacob Hansen Rye gået i gang med at undersøge om broerne er lovlige eller ulovlige.

- I vore egne arkiver kan jeg ikke finde tilladelse til en eneste af dem. Det er der nu ikke noget usædvanligt i, for vi har kun ført arkiv siden 2000 - så i vores arkiv har vi registreret fem bådebroer i hele kommunen, fortæller Jacob Hansen Rye.

Broerne er enten etableret med tilladelse inden år 2000 - eller etableret ulovligt.

- Det var Fyns Amt, der udstedte tiladelser til etablering af broer. Alle amtets gamle arkiver er gemt og til at søge i. Men det er et gigantisk arbejde at søge, hvis man ikke kender deres systemer. Derfor prøver jeg nu i stedet at finde svar via kystdirektoratet, der forhåbentlig har registreret alle lovlige bade- og bådebroer. Men det er heller ikke helt let - de skulle have en skriftlig forespørgsel, forklarer Jacob Hansen Rye.

Derfor har han været hele turen hen ad Bøgebjerg Strand og fotograferet samtlige broer, så han kunne vedlægge fotos til kystdirektoratet.Også kig på p-båsene

- Og når jeg nu alligevel var derude, så kiggede jeg også lidt på de i nogle tilfælde meget avancerede p-båse, der er anlagt på den anden side af vejen, fortsætter han.

- På den side af vejen er der jo ikke tale om sommerhusgrund - det er åben natur. Hvis man vil anlægge p-båse eller andet i den åbne natur så tæt på kysten, så skal man have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven - udstedt af Miljøcenter Odense. Det skal jeg nok også have set nærmere på.